Direktkremation

Innebär att den avlidne förs direkt till kremering utan föregående akt eller ceremoni kring kistan.
Däremot har ni möjlighet att arrangera en ceremoni eller akt kring en urna när kremeringen är genomförd.
Vad behöver du hjälp med?

Tjänster

Tjänster som ingår i grundpriset är allt som behövs för att kunna kistlägga och transportera kistan till aktuellt krematorium.
vill du uppgradera?

Kista

Det krävs en kista för att kunna kistlägga kroppen och för att kunna utföra transport och kremering etiskt och korrekt.
I vårt grundpris ingår en svensktillverkad transportkista av obehandlad spånskiva
om det behövs

Urna

När kremeringen är utförd har ni som beställare 12 månader på er att gravsätta askan/urnan enligt svensk lag.
Vill ni ha en akt kring urnan innan gravsättningen finns det möjlighet till det.

Enkelt och värdigt

Det är inte omfattningen av arrangemang kring begravningen som avgör värdigheten.
Sök